Förra veckan kom ut ett utbildningsprogram för att försöka förbättra förlossningsvården i Sverige och inte minst handläggningen av stora bristningar. Om man jämför denna paket mot SBU rapporten som kom våren 2016 och som vi ansåg vara ett par steg framåt, är det publicerade programmet ett steg tillbaka. I programmet kunde man ha gjort många saker betydligt bättre (bl.a. bild för C-grepp är fel). Men nu tar vi upp bara två saker.

I utbildningsprogrammet skriver författarna att ”Vid spontan förlossning bör klipp endast användas på barnindikation”. Tyvärr är detta fel. Författarna menar alltså att man inte skall lägga ett korrekt klipp om det är mycket stramt eller svullet eller en långdragen förlossning och man ser att barnet inte kommer ut utan stora bristningar. Man skall bara låta perineum spricka okontrollerat och kryssa fingrarna för att det skulle gå bra? Denna praxis har varit gällande i Sverige sedan 1990-talet och har lett till att i dag Sverige ligger på världstoppen vad det gäller sfinkterskador. Att lära sig bedöma när man skall lägga ett klipp kräver träning och en lång erfarenhet. Tyvärr har denna kunskap försvunnit på många ställen i Sverige. Samtidigt har även kunskapen att sy en bristning minskat drastiskt. För att kunna klippa korrekt när det verkligen behövs samt att förbättra färdigheter i suturering borde vara självklara områden för en intensiv utbildningsinsats. Att både barnmorskor och läkare kan lägga ett korrekt klipp vid behov är helt nödvändigt för att minska stora skador. Vi var ledare på workshop på ECIC 2017 mötet i Stockholm i maj. Där undrade en barnmorska från Nederländerna ”Men hur kan du kalla dig en barnmorska, om du inte ens kan klippa korrekt”. Så sant!

Den andra kommentaren handlar om sugklocka förlossning. Vi undrar hur i hela värden författarna har hittat en utövare som använder ett oroväckande bristfälligt perinealskydd. Om detta utbildningsprogram är ett seriöst försök att minska skadorna och lära andra i perinealskydd gör om den här delen. Kom igen! Många duktiga ”utanför Stockholm” som verkligen kan!

Till slut önskar vi alla en härlig sommar och glöm inte perinealskyddet!

 

Det allra viktigaste för kvinnor måste vara att de inte får en allvarlig bristning vid förlossning, att FÄRRE ”brister hela vägen”, helt enkelt! Detta gör att de slipper med stor sannolikhet bekymra sig i framtiden. Enligt vetenskapliga studier får 30-50% av kvinnor som har blivit diagnostiserade och korrekt suturerade efter en sfinkterskada långvariga besvär. Dessa besvär kommer fram förr eller senare i kvinnans liv i samband med t.ex. klimakteriet. Man kan inte påstå att alla blir bra så länge man inte har nya vetenskapliga resultat att visa.

Det är ett basalt krav att personalen skall utföra en korrekt primär diagnostik, operera skadan så gott det går och ordna en korrekt uppföljning. Naturligtvis skall kvinnor få smärtlindring om det underlättar vid undersökning av omfattning av skadan efter förlossningen. Smärtlindring i form av lokalbedövning eller kanske lustgas vid behov kan vara nödvändigt. Om diagnosen är fortfarande oklar, undersöks skadan på operation under epidural- eller spinalbedövning.

Vad finns det för vetenskapligt stöd för nationella riktlinjer att bedöva alla förlösta vid undersökning? Det är betydligt enklare att lära barnmorskor att göra en bra diagnostik. Det är osäkert hur en bedövning efter förlossningen skulle hjälpa kvinnan om barnmorskan inte ens kan diagnostisera skadan. Först måste man kunna enas om undersökningsmetoder efter födseln på landsbasis. Att undersöka rektalt är förmodligen inte en vana på många förlossningar i dag? Att diskutera och införa bedövning är en sekundär åtgärd och förebyggningen av allvarliga bristningar måste prioriteras.

 
Undrar du varför det blev en sfinkterruptur? Du gjorde ju allt du kunde. Inte alltid lätt att hitta orsaken men vårt råd är att analysera händelsen. Gå systematiskt genom följande punkter: kommunikation, förlossningsställning, perinealsskydd och till slut klipp. Någonstans där brister det. Vi har nyligen publicerad en artikel som handlar just den problematiken. Gå in på vår hemsida:www.notears.se/No tears/nyheter/ECronicon2017.pdf. Lite krångligt men hoppas att ni läser den!
 
In English, go to our website www.notears.se/No tears/News/ECronicon2017.pdf
Suomeksi, mene meidän kotisivulle www.notears.se/No tears/Uutisia/ECronicon2017.pdf