En kontinuerlig och välfungerande kommunikation vid förlossning är en viktig grundsten i vår ideologi.

Etableringen av samarbetet med den födande kvinnan skall helst sättas igång redan på mödravården. Många gånger är en del praktiska saker oklara och okända för kvinnan vid ankomst till förlossningen. En av dessa viktiga saker är hur samarbetet och kommunikationen vid krystningsskedet kommer att gå till. Om detta inte är förklarat i förväg, är den bästa tidpunkten i ett lugnt skede av förlossningen t.ex. när hon inte är alltför smärtpåverkad. Det är alltid kvinnan som bestämmer hur hon önskar att föda sitt barn men vår plikt och ansvar är att informera henne om eventuella konsekvenser som hennes val kan innebära.

Vi rekommenderar att kvinnan skriver ett önskebrev i förväg som handlar om hennes tankar, funderingar och önskemål.

När kvinnan befinner sig i fyrfota eller i en stående framåtlutad förlossningsställning uteblir ögonkontakten med kvinnan och förlösaren. Detta gör att vi inte kan rekommendera dessa förlossningsställningar under ”de två sista minuterna”, dvs. under den korta och kritiska tidpunkten precis i slutet av krystningsskedet när den mest optimala kontakten mellan förlösaren och kvinnan är viktigast.

Kommentera

Publiceras ej