I Hillerød har barnmorskor och läkare arbetat medvetet i två år för att få ner antalet sfinkterrupturer. Nu har Hillerød för första gången presenterat sina första resultat på NFOG (Nordisk Förening för Obstetrik och Gynekologi) kongress i Stockholm (10-12 juni 2014).

Historiskt har man haft rupturfrekvens på 4,5 %. Efter ett års hårt arbete gick förekomsten ner till 3,6 % (ej signifikant). Vi blev inviterade dit för att föreläsa om perinealskydd under hösten 2013. Sedan dess har Hillerød arbetat enligt våra fyra punkter anpassade till egna särskilda behov. Antalet sfinkterrupturer har gått ner med 62 %, och frekvensen ligger idag på 1,7 %. Fantastiskt imponerande! 

 

Vår hemsida och blogg är framförallt för vanliga kvinnor och deras partners, kvinnor som är gravida, planerar graviditet eller har fött sitt/sina barn. Målgruppen är också kvinnor med olika besvär efter förlossningen. Vårdpersonal är välkomna att följa oss men de har varit nedprioriterade än så länge.

För våra vanliga besökare måste vi beklaga att vi delvis nu skall koncentrera oss på att informera vårdpersonal på vår blogg. Vissa inlägg i framtiden kan vara svårare att förstå eftersom många saker kring förlossningsvården är komplicerade med flera samtidigt verkande faktorer. Men vi försöker vara så klarspråkiga som det går.

I Sverige har man delvis sovit Törnrosas sömn vad det gäller förebyggning, diagnostik men även behandling av svåra förlossningsbristningar. En växande mängd barnmorskor och doktorer tänker likadant som vi. Äldre barnmorskor/doktorer, många redan pensionerade, kommer fortfarande ihåg tiden i Sverige med få sfinkterskadade kvinnor. Men alla är långt ifrån eniga hur dessa saker skall hanteras. ”Det är sådant som händer” tycker personer med en annan ideologi. Denna ideologi har rötter från 80- och 90-talet, ungefär under samma tid som antalet sfinkterskador började öka kraftigt i Sverige.

Så länge kvinnor föder vaginalt kommer sfinkterskador att existera. Men det går att minska dessa svåra bristningar kraftigt, inte minst i Sverige. Enheter har mycket olika utmaningar och även inom samma klinik varierar kunskaper avsevärt.

Vår framgångsrika metod är baserad på en gammal finsk tradition. Vi har moderniserat budskapet på vägen och försökt anpassa metoden till olika miljöer och förlossningsenheter. Vårt primära mål är att minska antalet svåra bristningar och genom detta förbättra kvinnornas livskvalité samt upplevelse av förlossningen. Vi önskar att kvinnor vill och vågar föda vaginalt. Detta bidrar också i sin tur att barnmorskor har kvinnor att förlösa i framtiden.

 
Svenska experter har kommit ut på banan och kommenterat vår hemsida och metod i Jordemodern 6-2014. Vi har hört dessa bortförklaringar förut. Det är inget nytt att svenska barnmorskor ligger näst sämst i OECD statistiken. Vår hemsida är först och främst riktad till vanliga kvinnor. Vi kommer att kommentera experternas "kritiken" inom kort - följ med!
 
Men livet handlar inte bara om att rädda sfinktrar. Vi kom precis hem från en examenfest. Här på bilden vår ny utexaminerade läkare Antti tillsammans med storasystern, national- och hälsoekonomen Laura. Stolta föräldrar!