I Hillerød har barnmorskor och läkare arbetat medvetet i två år för att få ner antalet sfinkterrupturer. Nu har Hillerød för första gången presenterat sina första resultat på NFOG (Nordisk Förening för Obstetrik och Gynekologi) kongress i Stockholm (10-12 juni 2014).

Historiskt har man haft rupturfrekvens på 4,5 %. Efter ett års hårt arbete gick förekomsten ner till 3,6 % (ej signifikant). Vi blev inviterade dit för att föreläsa om perinealskydd under hösten 2013. Sedan dess har Hillerød arbetat enligt våra fyra punkter anpassade till egna särskilda behov. Antalet sfinkterrupturer har gått ner med 62 %, och frekvensen ligger idag på 1,7 %. Fantastiskt imponerande! 

Kommentera

Publiceras ej