I Jordemodern 6-2014 kritiseras vår metod för att skydda perineum. Vår metod är den enda som är vetenskapligt beprövad. Vi håller fast vid den finska traditionen (klassiska handgreppet) som praktiserades redan på 1700-talet. Att Jansova et al. har kommit fram till att handgreppet minskar spänningen på perineum är inte överraskande för oss.

I Jordemodern rekommenderar Edqvist och Lindgren att man skall hålla ena handen på huvudet vid behov för att kontrollera farten. Deras metod har inget som helst vetenskapligt stöd. Att använda Edqvist´s och Lindgren´s metod har delvis bidragit till den situation vi har i dag i Sverige. Kom ihåg att Sverige är bland de två värstingarna i OECDs statistik på spontana förlossningar (förlossningar barnmorskan handlägger).

Kommentera

Publiceras ej