Nu har Dansk Föreningen för Obstetrik och Gynekologi (DSOG guidelines) ändrat sina riktlinjer gällande handläggning i förlossningens slutskede. DSOG har valt att följa vårt koncept och rekommenderar perinealskydd. Grattis alla danskor!

Vi har fått information om att stora bristningar minskar på många ställen i vårt grannland. Det är per dagens dato så att Sverige är det enda landet i Skandinavien där man inte har nationella riktlinjer för förebyggande av allvarliga bristningar. Samtidigt är antalet sfinkterskador i Sverige i dag högst i Skandinavien. Dags att göra någonting?

Kommentera

Publiceras ej