Senaste tiden har det cirkulerat en nyhet i många medier att en liten plastflärp skulle minska antalet bristningar. Författarna har publicerat en artikel om detta, i Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol on line 24 augusti 2014. Deras liten undersökning (574 kvinnor i flärpgruppen mot 574 kontroller) visade significant nedgång i grad 1 och 2 bristningar men ingen skillnad i antalet sfinkterupturer (3.4 % i BÅDA grupper). Åter igen: vill man minimera riskerna att bli drabbad av en sfinkterskada v/förlossning, det är barnmorskans/doktorns handläggning av förlossning som avgör. PERINEALSKYDD!
 
Det var första gången vi köpte Amelia. Journalisten Linda Newnham har samlat erfarenheter runt sfinkterskador. Hon har lyckats få fyra kvinnor att ställa upp och berätta om sin historia. Starkt! Amelia vill 1. att kvinnor ska våga föda vaginalt utan rädsla för allvarliga bristningar, 2. att färre kvinnor drabbas av allvarliga skador, 3. att kvinnor skall ha ett  normalt liv efter barnafödandet, 4. att det finns nationella riktlinjer för hur man förebygger, upptäcker och behandlar svåra förlossningsskador. Den bästa garantin mot sfinktersadan är barnmorskan och doktorn som kan utföra perinealskydd!!