Det var första gången vi köpte Amelia. Journalisten Linda Newnham har samlat erfarenheter runt sfinkterskador. Hon har lyckats få fyra kvinnor att ställa upp och berätta om sin historia. Starkt! Amelia vill 1. att kvinnor ska våga föda vaginalt utan rädsla för allvarliga bristningar, 2. att färre kvinnor drabbas av allvarliga skador, 3. att kvinnor skall ha ett  normalt liv efter barnafödandet, 4. att det finns nationella riktlinjer för hur man förebygger, upptäcker och behandlar svåra förlossningsskador. Den bästa garantin mot sfinktersadan är barnmorskan och doktorn som kan utföra perinealskydd!!

1 kommentarer

Linda Newnham

10 Mar 2015 10:26

Hade aldrig blivit så bra utan er info och kompetens. Heja, heja, heja er. Människor som verkligen förändrar!

Kommentera

Publiceras ej