För en stund sedan publicerades en artikel baserad på databas från Stockholm och Gotland (Elvander C, et al. Birth position and obstetric anal sphincter injury: a population-based study of 113 000 spontaneous births. BMC Pregnancy and Childbirth (2015) 15:252). Tidsperioden var från januari 2008 till oktober 2014 och inkluderade 113 279 spontana förlossningar utan episiotomi. I undersökningen jämfördes olika förlossningspositioner och slutpunkten var antalet sfinkterrupturer. Resultaten visar en något minskad risk att drabbas av en sfinkterskada i sidoläge men en ökad risk om kvinnan födde i gynläge samt om förlossningen skedde på pall eller i knästående position. Författarna kontrollerade inte om barnmorskorna utförde perinelskydd.

Denna studie tillhör de undersökningarna som handlar om sfinkterrupturfrekvensen i ett högrisk land, den här gången i Sverige. Som känt, ligger Sverige näst sämst i OECDs statistik av sfinkterrupturer på barnmorskeförlossningar.  Resultaten från denna undersökning åter speglar verkligheten i Sverige som ett högrisk land av sfinkterskador. Resultaten kan också anses som självbiografi av svensk förlossningsvård. Låt oss hoppas att denna studie blir den sista av den här typen som kommer att publiceras. Ni kan mycket bättre, våra svenska kollegor! 

Kommentera

Publiceras ej