Nu har resan tagit oss till Gävleborg. Två vackra städer och intresserade åhörare. Vi har aldrig tidigare upplevt så välorganiserade förberedelser och organisering av föreläsningar. Stort tack till Kristina H och Christine B! Mycket intressanta diskussioner och ett aktivt deltagande på båda ställen. Och alla som ville träna hands-on! Tiden bara rann i väg och till slut hade vi till och med lite problem att hålla schemat. Notears resan går vidare - kul att ha er alla med på tåget. Lycka till!

 

Sommaren är över och hösten närmar sig. Vi siktar mot nya äventyr men nu i första hand vill vi kommentera program som SVTs lokalredaktioner har visat i veckan. Många förlossningsskadade kvinnor har kommit fram och berättat sina historier. Detta har vi hört många gånger tidigare. Man vad har det hjälpt? Program kommer och program går och ingenting händer.

Ett exempel på en tragisk historia kom från Växjö men den berättelsen blandades med ett uttalande av en läkare. Doktorn svamlade om inre sfinktern (viktigt att upptäcka men inte avgörande för inkontinens) och  sedan säger hon i samma andetag att vi har en mycket bra utbildning för barnmorskor och doktorer i Sverige. Samtidigt ligger Sverige näst sämst i OECDs sfinkter statistik bland över 30 länder. Inte ett enda ord att beklaga den långa negativa utvecklingen här i landet och att enormt många kvinnor har blivit skadade för livet.

Sedan en nyhet från Kristianstad. Man har lyckats nästan halvera antalet bristningar med bl.a. att införa finska handgreppet på egen hand. I samma program pratar man om ett stort mörkertal. Vad är det för någonting? Att man inte rapporterar bristningar vidare till Socialstyrelsen? Otroligt! Kanske borde man i Sverige göra en kvalitetsundersökning som man har redan gjort i Finland och Norge. Testa att det stämmer vad man har hittat och att denna siffra går vidare till Socialstyrelsen. Å andra sidan konstaterar Socialstyrelsen att en hög frekvens eventuellt betyder att man är bättre på att upptäcka skadorna. Sedan berättar en doktor från Karlskrona hur duktiga de har varit. Man har nästan halverat antalet sfinkterskador bland förstföderskor från ca 10 % till ca 5 % (genomsnittet i Sverige 6 %) och att omföderskor brister i 2.5 % av fallen (knappt 2 % i Sverige).

Svenska Barnmorskaförbundet I Kalmar skriver att en ökad grundbemanning minskar kanske risken för stora bristningar. Men vad hjälper det om man har flera barnmorskor utan kunskaper och hantverk på förlossningen. Vi menar att reducering av sfinkterskador borde ske utan att regeringen pumpar in massor med miljoner. Det är barnmorskornas och läkarnas kunskaper som måste bli bättre!

Som en kommersiell dusch i dag kom ett inslag på SVT Helsingborgs lokalsändning. Flärpen, så klart! En gång till, flärpen har INGEN vetenskapligt bevisad effekt att reducera sfinkterskador.

Vi har väldigt mycket att göra i Sverige även i framtiden!