En fantastiskt vacker höst i Östersund.  Fyra veckors handledning och fortbildning här på förlossningen. Det känns alltid roligt att möta barnmorskor och doktorer som vill minska allvarliga bristningar vid förlossning.  En vecka har gått med många genomgångar och förlossningar, vi fortsätter. Garanterat att det blir goda resultat i Östersund!

 

Det är glädjande att många institutioner äntligen har påbörjat en fortbildning för att reducera allvarliga bristningar vid födseln. Tyvärr har ingen nationell handlingsplan i Sverige sett dagsljus än. Vi började utbilda förlossningspersonal i grannlandet Norge 2005 i perinealskydd enligt nationella riktlinjer på fem förlossningskliniker. Man implementerade vårt koncept som innebär fyra element: 1. Samarbetet/ kontakten mellan förlösaren/födande kvinnan, 2. Förlossningsställningen i slutet av utdrivningsfasen som möjliggör visualisering av mellangården, 3. Ett klassiskt handgrepp att utföra perinealsskydd, och 4. Ett korrekt klipp i mellangården på absolut indikation. 

Målet i den norska handlingsplanen var att halvera förekomsten av rupturer på landsbasis på två år. Det tog SJU år innan målet var nått!

Handgreppet fick mycket kritik och motstånd i förlossningsvården. Inte bara i Norge. Nu skulle man införa Ritgens handgrepp! Alla som jobbar med förlossningar vet förmodligen vad det betyder. Skånska doktorer publicerade artikeln 2008 där man konstaterar att det inte spelar någon roll om man använder RITGENS eller inte för att reducera allvarliga bristningar. Danskarna påstod 2012 att de norska resultaten (= en kraftig reduktion av skador) kom efter införandet av Ritgens handgrepp.  Nu har man implementerat ”ett norskt handgrepp” i skånska sjukhusen. Att utvärdera ett nytt arbetssätt kräver dock längre tid en 6 månader.

Vad betyder detta? Inte konstigt om kvinnorna är förvirrade över alla möjliga uttryck. Många som jobbar inom förlossningsvården har säkert också svårt att hänga med i svängarna. För att klargöra handgreppen:

Ritgens handgrepp har inget med perinealskydd att göra. Handgreppet kommer från 1800-talet. Förlösaren för in fingrar in i ändtarmen eller närliggande område för att få grepp om barnets haka.  Det betyder att man vill SNABBT förlösa barnet.

Det finska handgreppet= den klassiska metoden betyder att barnmorskan håller emot att genomskärningen sker sakta och kontrollerad. Med högra handen skyddar man mellangården och den vänstra handen bromsar huvudet. Axlarna förlöses med försiktighet i bäckenaxelns riktning. Metoden är flera hundra år gammal.

”Norska handgreppet”: Huvudet förlöses enligt klassiska metoden som blev implementerad 2005 i Norge. Sedan skall bakre axeln förlösas först.  Att man förlöser bakre axeln först har inget som helst vetenskapligt stöd i litteraturen.

Det viktigaste för gravida kvinnor är att barnmorskor och doktorer blir duktiga i perinealskydd. Det finns bara ETT vetenskapligt beprövat sätt att hålla perinealsskydd. Det är den klassiska metoden! Ett enkelt handgrepp som har ingen eller mycket liten effekt för att förebygga en ruptur om de resterande tre faktorer uteblir.

Alla som verkligen vill bli bättre och införa ett nytt sätt att arbeta, håll er till det som är vetenskapligt beprövat!